Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

12.11.2014.

Kontrola legalnosti korišćenja softvera kod poslovnih subjekata

Kontrola legalnosti korišćenja softvera kod poslovnih subjekata

U sklopu projekta delegacije EU u Crnoj Gori ‘’Unaprijedjenje zaštite prava intelektualne svojinu u Crnoj Gori’’), predviđena je kampanja koja ima za cilj unaprijeđenje nivoa zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori do nivoa sličnog onom koji postoji u EU
 

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Aktuelnosti

12.11.2014.

Kontrola legalnosti korišćenja softvera kod poslovnih subjekata

Kontrola legalnosti korišćenja softvera kod poslovnih subjekata

U sklopu projekta delegacije EU u Crnoj Gori ‘’Unaprijedjenje zaštite prava intelektualne svojinu u Crnoj Gori’’), predviđena je kampanja koja ima za cilj unaprijeđenje nivoa zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori do nivoa sličnog onom koji postoji u EU

više...
06.11.2014.

Održane radionice na temu: „Jačanje zaštite prava intelektualne svojine“

Održane radionice na temu: „Jačanje zaštite prava intelektualne svojine“

U okviru IPA-Twinning light projekta EU za Crnu Goru, Danski zavod za patente i žigove je u Podgorici, Bijelom Polju i Budvi organizovao radionice na temu: „Jačanje zaštite prava intelektualne svojine“

više...
27.06.2014.

Zajedničke akcije nadzora nad tržištem u Jugoistočnoj Evropi

Zajedničke akcije nadzora nad tržištem u Jugoistočnoj Evropi

Završna konferencija u okviru projekta zajedničkih akcija nadzora nad tržištem održana je 24. i 25. juna u Beogradu, Republika Srbija

više...
04.06.2014.

Zajednička akcija inspektora zemalja regiona u Banja Luci

U Banja Luci je u vremenu od 26.5 do 30.5.2014. godine u okviru Regionalnog projekta “Poboljšanje koordinacije institucija za nadzor nad tržištem u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti”, koji finansira Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ (Njemačko drustvo za internacionalnu saradnju)- ORF, održana zajednička akcija inspektora u nadzoru nad dječjim proizvodima na tržištu

više...
26.05.2014.

Nadzor električnih pegli na tržištu Crne Gore

Nadzor električnih pegli na tržištu Crne Gore

Shodno programu nadzora proizvoda na tržištu za 2014.godinu, Tržišna inspekcija je u periodu od 14.3.2014.godine do 10.4.2014.godine vršila nadzor nad prometom proizvoda “električne pegle” sa aspekta usaglašenosti tehničkih zahtjeva sa zahtjevima elektromagnetne kompatibilnosti shodno Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti (“Sl. list CG”, br. 53/11) I Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (“Sl. list CG”, br. 32/12) kao i zahtjeva bezbjednosti u pogledu rizika i kategorija rizika sa zahtjevima nacionalnog standarda MEST EN 60335-1:2012 gdje su definisani opšti zahtjevi aparata za domaćinstvo i MEST EN 60335-2-3:2012 gdje su definisani posebni zahtjevi za električne pegle a u vezi sa odredbama Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda.

više...

Multimedija