Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Aktuelnosti

27.06.2014.

Zajedničke akcije nadzora nad tržištem u Jugoistočnoj Evropi

Zajedničke akcije nadzora nad tržištem u Jugoistočnoj Evropi

Završna konferencija u okviru projekta zajedničkih akcija nadzora nad tržištem održana je 24. i 25. juna u Beogradu, Republika Srbija

više...
04.06.2014.

Zajednička akcija inspektora zemalja regiona u Banja Luci

U Banja Luci je u vremenu od 26.5 do 30.5.2014. godine u okviru Regionalnog projekta “Poboljšanje koordinacije institucija za nadzor nad tržištem u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti”, koji finansira Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ (Njemačko drustvo za internacionalnu saradnju)- ORF, održana zajednička akcija inspektora u nadzoru nad dječjim proizvodima na tržištu

više...
26.05.2014.

Nadzor električnih pegli na tržištu Crne Gore

Nadzor električnih pegli na tržištu Crne Gore

Shodno programu nadzora proizvoda na tržištu za 2014.godinu, Tržišna inspekcija je u periodu od 14.3.2014.godine do 10.4.2014.godine vršila nadzor nad prometom proizvoda “električne pegle” sa aspekta usaglašenosti tehničkih zahtjeva sa zahtjevima elektromagnetne kompatibilnosti shodno Pravilniku o elektromagnetnoj kompatibilnosti (“Sl. list CG”, br. 53/11) I Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti (“Sl. list CG”, br. 32/12) kao i zahtjeva bezbjednosti u pogledu rizika i kategorija rizika sa zahtjevima nacionalnog standarda MEST EN 60335-1:2012 gdje su definisani opšti zahtjevi aparata za domaćinstvo i MEST EN 60335-2-3:2012 gdje su definisani posebni zahtjevi za električne pegle a u vezi sa odredbama Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda.

više...
14.04.2014.

Sprovedena zajednička akcija u nadzoru proizvoda na tržištu u Skoplju

Sprovedena zajednička akcija u  nadzoru proizvoda na tržištu u Skoplju

U periodu od 31.marta do 4.aprila, 2014. godine u Skoplju je, u okviru Regionalnog projekta “Poboljšanje koordinacije institucija za nadzor nad tržištem u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti”, koji finansira Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ (Njemačko drustvo za internacionalnu saradnju)- ORF, održana zajednička akcija nadzora nisko naponske opreme na tržištu

više...
26.03.2014.

Sprovedena regionalna, zajednička akcija nadzora proizvoda na tržištu

Sprovedena regionalna, zajednička akcija nadzora proizvoda na tržištu

U okviru Regionalnog projekta “Poboljšanje koordinacije institucija za nadzor nad tržištem u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti”, koji finansira Njemačko federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ (Njemačko drustvo za internacionalnu saradnju) ORF, 18-20. marta 2014. godine u Podgorici, održana je zajednička akcija nadzora igračaka na tržištu.

više...

Multimedija