Мања слова Већа слова РСС 

Обратите се дежурном инспектору!

          тел: (+382) 20 230-481

          тел: (+382) 20 230-921

          тел: (+382) 20 230-529

Питајте инспекцију

Сарадња

03.11.2011.

Тржишна инспекција иницирала унапређивање сарадње са трговцима

Тржишна инспекција иницирала унапређивање сарадње са трговцима У организацији АИМ Пројекта (Аццессион то Интернал Маркет- Приступање унутрашњем тржишту, који финансира Европска Унија а имплементира ГИЗ) и Министарства економије Црне Горе – Тржишне инспекције, 27.октобра, одржан је семинар на тему „Тржишни надзор - безбједност непрехрамбених производа“ и Округли сто „Како унаприједити сарадњу инспекција и трговаца“.

25.07.2011.

Одржан састанак Тржишне инспекције и Управе царина поводом разматрања Нацрта Меморандума о сарадњи ова два органа

Одржан састанак Тржишне инспекције и Управе царина поводом разматрања Нацрта Меморандума о сарадњи ова два органа

У оквиру организације АИМ Пројекта, 08.јула, одржан је састанак са представницима Тржишне инспекције и Управе царина на којем је разматран Нацрт Меморандума о сарадњи ова два органа на подручју тржишног надзора

04.07.2011.

Сарадња са другим органима и институцијама у Црној Гори

Сарадња на: сузбијању сиве економије на тржишту рада, на тржишту дуванских производа, на сузбијању нелегалне трговине, на сузбијању нелегалне обраде и промета дрвета

04.07.2011.

Сарадња са асоцијацијама привредника и привредним субјектима

Привредна комора Црне Горе је кључна асоцијација привредника са којом Тржишна инспекција има континуирану сарадњу на подручју заштите потрошача, безбједности непрехрамбених производа и других области у којима спроводи надзор. Комора својим активностима помаже подизању свијести о значају активности ове инспекције и омогућава непосредну комуникацију са привредницима на теме од значаја за вршење њихове дјелатности.

04.07.2011.

Тржишна инспекција и НВО сектор

Тржишна инспекција остварује сарадњу са НВО сектором. Континуирана сарадња се одвија на подручју заштите потрошача, са потрошачким организацијама НВО ЦЕЗАП и НВО ЕЦОМ. Ове организације су у складу са Законом о заштити потрошача и Правилником о садржини вођења евиденције организација потрошача ("Службени лист ЦГ", бр. 17/2007), уписане у Регистар евиденције организација потрошача код Министарства економије. Тржишна инспекција у сарадњи са овим организацијама утиче на подизање нивоа свијести потрошача о својим правима, као и у непосредној заштити права потрошача.

04.07.2011.

Радионице за пословодје и регионалне менаџере Мерцатор МЕX-а и Мерцатор ЦГ

На иницијативу Мерцатор-а за појашњење примјене појединих одредби одређених закона, Тржишна инспекција је у новембру 2010.године, одржала пет радионица за пословодје и регионалне менаџере Мерцатор МЕX-а и Мерцатор ЦГ, у Бијелом Пољу, Херцег Новом, Бару, Подгорици и Никшићу.

04.07.2011.

Сарадња са Тржишним инспекторатом Словеније

Сарадња са Тржишним инспекторатом Словеније

Тржишна инспекција Црне Горе остварује сарадњу са Тржишним инспекторатом Словеније већ неколико година уназад, што је веома значајно за сагледавање даљих праваца развоја и унапређења метода рада, посебно на подручју безбједности непрехрамбених производа.