Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Vijesti

16.10.2017.

Saopštenje: Održane radionice u okviru bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom

U okviru bilateralne tehničke pomoći Vlade Slovenije Vladi Crne Gore, Uprava za inspekcijske poslove je u saradnji sa Tržišnim inspektoratom Slovenije 3 i 4. oktobra organizovala radionice na temu “Prenos dobrih praksi na područjima tržišnog nadzora prema sada važećim propisima EU”.

05.06.2017.

Saopštenje: Počeo pojačan nadzor u ljetnjoj turističkoj sezoni

Tržišna inspekcija je 1.juna 2017.godine, počela sa pojačanim nadzorom u primorskim opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi

05.06.2017.

Saopštenje: Tržišna inspekcija vršila pojačan nadzor na sjeveru

Tržišna inspekcija je u periodu od 17 - 18. maja 2017.godine, u skladu sa Dinamičkim planom rada, vršila pojačani nadzor. Ovaj nadzor je sproveden od strane šest tržišnih inspektora iz Podgorice, koji su u tri ekipe vršili nadzor na području opština Berane, Rožaje, Bijelo Polje, Žabljak i Pljevlja

24.01.2017.

Obavještenje proizvođača o opasnom proizvodu - ugaone brusilice Bosch

Obavještenje proizvođača o opasnom proizvodu - ugaone brusilice Bosch

Proizvođač Robert Bosch GmbH sa registrovanim sjedištem na adresi Robert Bosch -Platz 1, 70839 Gerlingen - Schillerhohe, Njemačka, preko svog punomoćnika dostavio je Upravi za inspekcijske poslove obavještenje o opasnom proizvodu - ugaona brusilica, robne marke “Bosch”, proizvedena u Rusiji (iz perioda proizvodnje od juna do avgusta 2016.godine) serija GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 1900, PWS 2000 i model GWS 24-230 JVX Professional sa kočnicom iz perioda proizvodnje od februara do oktobra 2016. godine

28.10.2016.

Tržišna inspekcija vršila pojačani nadzor u Beranama, Plavu, Rožajama, Bijelom Polju, Žabljaku i Pljevljima

Tržišna inspekcija je u periodu od 24. do 25.10.2016. godine, u skladu sa Dinamičkim planom rada, vršila pojačani nadzor u opštinama Berane, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Žabljak i Pljevlja

18.10.2016.

Na tržištu Crne Gore u septembru pronađeno 20 vrsta opasnih proizvoda

Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek za Tržišnu inspekciju, je u septembru 2016. godine, pronašla na tržištu Crne Gore 20 vrsta opasnih proizvoda u ukupnoj količini od 107 komada

17.10.2016.

Održana regionalna Konferencija „ Tržišni nadzor - praksa i izazovi”

Održana regionalna Konferencija „ Tržišni nadzor - praksa i izazovi”

U organizaciji Uprave za inspekcijske poslove uz podršku Evropske Komisije (TAIEX), 11. i 12.oktobra 2016.godine, u hotelu „Aurel“ u Podgorici, održana je dvodnevna regionalna Konferencija „Tržišni nadzor - praksa i izazovi”

14.10.2016.

Tržišna inspekcija preduzela mjere za zaštitu žiga – robne marke „Target”

Tržišna inspekcija je postupajući po opštem zahtjevu nosioca prava za zaštitu prava intelektualne svojine koji se odnosi na zaštitu znaka – žiga robne marke „Target”, krajem septembra i početkom oktobra mjeseca, vršila pojačan nadzor kod trgovaca koji prometuju robu sa ovim brendom

07.10.2016.

Pojačani nadzor prometa duvanskih proizvoda

Tokom septembra mjeseca vršen je nadzor nad prometom duvanskih proizvoda i to sa aspekta primjene zakona koji uređuju ovu oblast, Zakona o duvanu i Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda

06.10.2016.

Tržišna inspekcija kontrolisala kvalitet tečnog goriva naftnog porijekla

Tržišna inspekcija je u septembru 2016.godine vršila kontrolu kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla u skladu sa odredbama Zakona o energetici („Sl.list CG“, br.10/15), Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti („Sl.list CG“, br.50/11), a shodno odredbama Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla („Sl.list CG“, br.1/16)