Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

>

Saopštenje: Održane radionice u okviru bilateralne saradnje sa Republikom Slovenijom

Datum objave: 16.10.2017 12:41 | Autor: ti

Ispis Štampaj stranicu


U okviru bilateralne tehničke pomoći Vlade Slovenije Vladi Crne Gore, Uprava za inspekcijske poslove je u saradnji sa Tržišnim inspektoratom Slovenije 3 i 4. oktobra organizovala radionice na temu “Prenos dobrih praksi na područjima tržišnog nadzora prema sada važećim propisima EU”.

Na radionicama su učestvovali članovi Koordinacionog tijela za nadzor na tržištu (predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Inspekcije za drumski saobraćaj, Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorat za vanredne situacije, Ministarstva ekonomije i Uprave carina), kao i glavni inspektori i koordinatori organa nadzora proizvoda na tržištu.

Na početku su crnogorske inspekcije i Uprava carina prezentirali svoje naležnosti i izazove u sprovođenju tržišnog nadzora u Crnoj Gori.

Slovenački eskperti su predstavili organizaciju tržišnog nadzora u Sloveniji, i prikazali studije slučaja za pojedine grupe proizvoda kao što su mašine, električni uređaji, lična zaštitna oprema, građevinski proizvodi, te opšta bezbjednost proizvoda, kao i iskustva prilikom uzimanja uzoraka, postupak izbora laboratorija itd.

Predstavljen je i način planiranja i realizacija godišnjeg plana, koordinacija rada inspekcijskih organa, saradnja sa drugim institucijama u zemlji i unutar EU, kao što su ADCO grupe i PROSAFE. Govorilo se o radu sistema koji se koriste za razmjenu informacija o opasnim proizvodima – RAPEX i ICSMS, kao i načinu informisanja javnosti o opasnim proizvodima.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dobrom praksom Republike Slovenije i da u interaktivnoj diskusiji razmijene mišljenja o iskustvima i problemima sa kojima se susreću u sprovođenju nadzora. Takođe, diskusijom je obuhvaćena strategija unapređenja tržišnog nadzora u Evropskoj uniji i predlog nove uredbe o nadzoru tržišta, odnosno predlog izmjene Uredbe 765/2008. Tako su radionice bile namijenjene i pripremi crnogorske strane za izradu nove Strategije tržišnog nadzora.