Мања слова Већа слова РСС 

Обратите се дежурном инспектору!

          тел: (+382) 20 230-481

          тел: (+382) 20 230-921

          тел: (+382) 20 230-529

Питајте инспекцију

Инфо/водици

07.02.2013.

Најава Кампање о заштити потрошача и тржишном надзору

Најава Кампање о заштити потрошача и тржишном надзору Тржишна инспекција у сарадњи са ТВ "Вијести" и пројектом Европске уније “Заштита потрошача и тржишни надзор у Црној Гори” почеће у четвртак, 7.фебруара 2013.године, Кампању о заштити потрошача и тржишном надзору. Ова кампања се финансира од средстава Европске уније.

25.04.2012.

Активности комисије за праћење реализације Националног програма заштите потрошача

Комисија за праћење реализације Националног програма заштите потрошача ради у сједницама са претходно утврдјеним дневним редом, након чијег разматрања доноси закључке за даље поступање

02.08.2011.

Припрема Тржишне инспекције за примјену новог Закона о прекршајима

Нови Закон о прекршајима („Службени лист ЦГ“, бр.1/11) примјењиваће се од 1. септембра 2011. године. Овај закон садржи низ новина које ће утицати на рад и организацију надлежних органа, због чега је и утврђена потреба да се спроведу одређене обуке које ће омогућити његову успјешну примјену...

04.07.2011.

Никшић: Одржана радионица посвећена заштити потрошача

У Никшићу, 24. јуна, одржана је радионица посвећена питањима заштите потрошача, на којој је г-дја Маријана Лончар Велкова, експерт АИМ Пројекта, представила Директиву 97/7/ЕЗ, која се односи на заштиту потрошача код склапања уговора на даљину (дистанциона продаја).

04.07.2011.

Одржана радионица за Тржишну инспекцију „Израда процјене ризика“

У оквиру АИМ Пројекта (Приступ унутрашњем тржишту), 23. јуна, одржана је радионица „Израда процјене ризика“ са тржишним инспекторима који се припремају за тренере на подручју безбједности непрехрамбених производа (тржишни надзор).

04.07.2011.

Сједница Координационог тијела за тржишни надзор и радионица “Израда процјене ризика”

Сједница Координационог тијела за тржишни надзор и радионица “Израда процјене ризика”

Четврта сједница Координационог тијела за тржишни надзор одржана је 22. јуна, након радионице “Израда процјене ризика” на којој је др Маттхиас Хоннацкер говорио о методама израде процјене ризика кроз практичне примјере.

01.07.2011.

Појачани инспекцијски надзор у туристичкој сезони

Тржишна инспекција је у јуну мјесецу интезивирала надзор у приморским општинама и другим туристичким центрима Црне Горе, сходно посебном Програму рада тржишне инспекције у туристичкој сезони.

01.07.2011.

Састанак координације државних органа о стању дуванских производа на тржишту

Састанак координације одржан је у просторијама Министарства финансија 10. јуна 2011 године, на којем су, поред представника Министарства финансија, присуствовали представници Тржишне инспекције, Агенције за дуван, Пореске управе и Комуналне полиције Главног града.

01.07.2011.

Активности Координационог тијела за тржишни надзор

Активности Координационог тијела за тржишни надзор

Ово тијело ради у сједницама, које по правилу одржава једном тромјесечно. Поред тога, активности се спроводе и између сједница, на састанцима ужих група и са експертима за поједине области, као и у непосредној комуникацији и сарадњи са релевантним органима, институцијама и тијелима.